Dziwnowski Skwer Przyjaźni został oficjalnie odsłonięty 26 maja 2018 roku. Jego powstanie ma na celu podkreślenie współpracy, jaką w ramach umowy partnerskiej, miasto Dziwnów prowadzi z Sosnowcem (od 2013 roku), Gorzowem Wielkopolskim (od 2014 roku) oraz niemieckim Werneuchen (od roku 1996). Skwer tworzą charakterystyczne dla każdego z miast tzw. elementy wyróżniające. Górnicze wagoniki nawiązują do związanej z zagłębiem węglowej tożsamości Sosnowca, zaś żużlowy motocykl ma zilustrować Gorzów Wielkopolski jako ważny ośrodek tej dyscypliny sportu w kraju. Metalowe drzewo, nawiązując do herbu niemieckiego Werneuchen, ma podkreślić jego leśne położenie.
Partnerstwo miast to niezwykle cenna i tworząca szereg możliwości inicjatywa. Wymiana doświadczeń na szczeblu władz lokalnych, kontakty młodzieży i ich wzajemne spotkania, wspólne inicjatywy i wsparcie przy różnego rodzaju projektach, to tylko część aktywności, które służą wzajemnemu budowaniu pozytywnych relacji.
Partnerstwo to także otwarcie na szeroko pojmowaną współpracę, która ma integrować najróżniejsze środowiska i wzmacniać kontakty pomiędzy mieszkańcami.

„Partnerstwo takich miast jak Sosnowiec, Gorzów Wielkopolski czy niemieckie Werneuchen, to dla Dziwnowa i całej Gminy Dziwnów, duże wyróżnienie. Mam nadzieję, że ta partnerska wspólnota, podkreślona Skwerem Przyjaźni, będzie dla wszystkich nas bardzo sympatycznym doświadczeniem. Mam też nadzieję, że będzie stanowiła inspirację do jeszcze lepszej współpracy w przyszłości. Pamiętać bowiem musimy, że wzajemna otwartość i akceptacja czy okazywane sobie wsparcie, to ważne składniki nie tylko naszej codzienności, ale też wychowania nowych pokoleń.”

Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak
26 maja 2018 roku


Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>